Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

GMINNY PROGRAM WYMIANY PIECÓW 


30 października 2019 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia zasad dotacji celowej przez Radę Gminy w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wilkowice na lata 2019-2022. Wdrażanie programu realizowane jest etapowo, począwszy od roku 2020. 1 października 2021 r. rozpoczęliśmy kolejny nabór wniosków, tym razem na rok 2022.

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie gazowe. Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych. Dotacja zostanie wypłacona  po zrealizowaniu inwestycji.

Wniosek o udzielenie dotacji oraz pozostałe niezbędne oświadczenia i załączniki dostępne są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.


Operator Programu:
Małgorzata Dzimierska
Tel. 33/499 00 77 
E-mail: mdzimierska@wilkowice.pl


REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023 NA ROK 2020

Zmiany w REGULAMINIE przyjęte Uchwałą Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Wilkowice


Pozostałe aktualności: