Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

GMINNY PROGRAM WYMIANY PIECÓW 


30 października 2019 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia zasad dotacji celowej przez Radę Gminy w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wilkowice na lata 2019-2022. Wdrażanie programu realizowane będzie etapowo, począwszy od roku 2020.

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie gazowe. Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych. Dotacja zostanie wypłacona  po zrealizowaniu inwestycji.

Wniosek o udzielenie dotacji oraz pozostałe niezbędne oświadczenia i załączniki dostępne są do pobrania poniżej oraz w pokoju nr 108 w Urzędzie Gminy Wilkowice.


Operator Programu:
Małgorzata Dzimierska
Tel. 33/499 00 77 
E-mail: mdzimierska@wilkowice.pl


REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WILKOWICE NA LATA 2019-2023 NA ROK 2020

Zmiany w REGULAMINIE przyjęte Uchwałą Nr XXIII/220/2020 Rady Gminy Wilkowice


Najnowsze wiadomości z Wilkowic: