1 października rozpoczynamy kolejny nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilkowice na lata 2019-2023 – etap III., z określonym na rok 2022 limitem wymiany istniejących źródeł ciepła w 40 budynkach. Nabór potrwa do 29 października tego roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obowiązującego regulaminu programu oraz do złożenia w terminie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są TUTAJ. Informacji w tym temacie udziela też operator programu, Pani Małgorzata Dzimierska - Tel. 33/499 00 77, e-mail: mdzimierska@wilkowice.pl

Wniosek o udzielenie dotacji oraz pozostałe niezbędne oświadczenia i załączniki w wersji papierowej dostępne będą do pobrania również w Urzędzie Gminy Wilkowice – na parterze przy wejściu do budynku od 27 września br. Wnioski o udział w programie składać należy na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu (tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 07:30-15:30, środa : 07:30-17:00 oraz w piątki w godz.: 07:00-13:30).

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie gazowe. Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana. 

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych. Dotacja zostanie wypłacona  po zrealizowaniu inwestycji, na podstawie złożonych kompletnych (niewymagających uzupełnienia ) wniosków utworzona zostanie lista osób, którzy otrzymają dotację w roku 2022 do wymiany pieca. Lista osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinasowania zostanie ogłoszona 8 listopada, przy pokoju 218 ( II piętro). Informację o wynikach naboru uzyskać można również telefonicznie u Operatora Programu. Wnioski niekompletne wymagające uzupełnienia, zostaną odesłane ze wskazaniem zakresu do uzupełnienia, a tym samym nie są umieszczanie na liście osób ubiegających się o przyznanie dotacji. Realizacja inwestycji związanej z wymianą pieca może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy udzielającej dotacji na ten cel – I kwartał 2022 roku.