NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ


Wszystkie osoby, które w ostatnich dniach przybyły z Ukrainy do Gminy Wilkowice, proszone są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Wilkowicach: tel. 664 969 663 (w godzinach pracy urzędu), e-mail: mdzimierska@wilkowice.pl. Zgłoszenie ułatwi dalsze udzielanie pomocy ze strony Gminy.

Усіх осіб, які нещодавно прибули з України до ґміни Вільковіце, просимо повідомити про цей факт до ґміни у Вільковіцях. Повідомлення полегшить подальшу допомогу з боку комуни

Formularz rejestracyjny dla uchodźcy z Ukrainy przybyłego do Gminy Wilkowice / Реєстраційна форма для біженця з України, який проживає в ґміні Вільковіце

Informacja dot. danych osobowych dla obywateli Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ


Dodatkowe informacje dla obywateli Ukrainy znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Додаткову інформацію для громадян України можна знайти на сайті: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina


Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-ce...Informacji w języku ukraińskim na temat możliwości uzyskania pomocy udziela Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej  pod nr telefonu: 791 169 642 w godzinach od 17:00 do 19:00.

Інформацію українською мовою щодо можливості отримання допомоги надає Підбескидзкий центр кризового втручання за телефоном: 791 169 642 з 17:00 до 19:00.


Poradnik dla obywateli Ukrainy - bezpieczeństwo danych osobowych / Посібник для громадян України - безпека персональних даних


Ulotka informacyjna dla obywateli Ukrainy / Інформаційний листок для громадян України


Najważniejsze informacje o rejestracji działalności gospodarczej oraz zatrudnianiu obywateli Ukrainy w Polsce / Найважливіша інформація про реєстрацію бізнесу та працевлаштування громадян України в ПольщіZAJĘCIA DLA DZIECI Z UKRAINY /  ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

1. Od 14 marca, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 zapraszamy dzieci z Ukrainy (w wieku 3-18 lat) na bezpłatne zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury "Promyk".
Zapisy dzieci (imię, nazwisko, wiek) pod numerem telefonu 33 817 07 73 lub osobiście w Promyku.

З 14 березня з понеділка по п'ятницю с 9:00-15:00 запрошуємо дітей з України (3-18 років) на безкоштовні заняття до КП «Промик».
Запис дітей (ім’я, прізвище, вік) за телефоном 33 817 07 73 або особисто в Промик.


2. W związku z planowanymi zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży z Ukrainy potrzebni są zarówno tłumacze jak i osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad młodzieżą (nauczyciele, nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych, emerytowani nauczyciele). W chwili obecnej oferta dotyczy głównie wolontariatu, ale po podjęciu przez sejm przygotowywanej ustawy będzie możliwość zatrudnienia tych osób na umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny: 33 499 00 77 wew. 1 / kom. 694 485 552.


3. Osoby zainteresowane opieką przedszkolną i szkolną dla gości z Ukrainy proszone są o przybycie, wraz z zainteresowanymi dziećmi w wieku 3-17 lat oraz ich opiekunami, do strażnicy OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105, w poniedziałek 14 marca br., o godzinie 9:00.
Spotkanie będzie służyło rozeznaniu w zakresie potrzeb edukacyjnych nowo przybyłych mieszkańców Gminy Wilkowice. Osoby, które wcześniej zapisały się na zajęcia organizowane w GOK „Promyk” proszone są o przybycie zgodnie z wcześniejszymi zapisami. W „Promyku” odbędzie się analogiczne spotkanie w około godziny 10:30.

Zapraszamy!!!


POMOC DLA UCHODŹCÓW - BAZA NOCLEGOWA:

1.  Baza noclegowa województwa śląskiego dla uchodźców z Ukrainy


2. Gmina Wilkowice przyjmuje informacje o możliwości lokowania uchodźców w budynkach prywatnych tworząc bazę takich miejsc. Wszystkie osoby, które będą miały możliwość udostępnienia miejsc noclegowych, proszone są o zgłaszanie tej deklaracji bezpośrednio do pani Małgorzaty Dzimierskiej – tel. 664 969 663, e-mail: mdzimierska@wilkowice.pl podając numer kontaktowy, adres i liczbę ew. miejsc. Osoby, które zadeklarują taką możliwość, będziemy informować o kolejnych decyzjach podejmowanych przez Wojewodę Śląskiego.


3. Informacja na temat możliwości oraz potrzeb lokalowych zgłaszać można również na adres: kontakt.przyjacielebb@gmail.com

4. Informacja dot. danych osobowych dla osób deklarujących chęć pomocy


POMOC DLA UCHODŹCÓW - ZBIÓRKI:

1. Gmina Wilkowice uruchomiła specjalny rachunek bankowy, na który wpłacać można środki, które przeznaczone zostaną na potrzeby związane z utrzymaniem naszych gości z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wilkowice.


Gmina Wilkowice utworzyła na ten cel wyodrębnione rachunki bankowe:

PLN: 42 8133 0003 0000 0244 2000 0097
SWIFT: POLUPLP

EUR: PL 15 8133 0003 0000 0244 2000 0098
SWIFT: POLUPLPR
USD: PL 85 8133 0003 0000 0244 2000 0099
SWIFT: POLUPLPR

Tytuł przelewu „Nasi Ukraińcy”. Odbiorca: Gmina Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice


2. Zbiórki darów odbywające się na terenie gminy zlokalizowane są w: 

  • SP 1 w Wilkowicach, 
  • SP 1 w Bystrej,
  • ZSP w Mesznej w strefie rodzica (tylko artykuły medyczne). 

Wszystkie zebrane rzeczy będą przewiezione przez lokalne OSP do strażnic w Bystrej i Wilkowicach. Zostaną one przeznaczone dla osób, które w najbliższym czasie przybędą na teren naszej gminy. W budynku OSP w Wilkowicach został uruchomiony Powiatowy Punkt Zbiórki Darów, do którego będą przekazywane nadwyżki z gminnych punktów zbiórek, które nie zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby uchodźców trafiających do gmin powiatu bielskiego. Zebrane dary będą kierowane do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu, skąd pojadą bezpośrednio na Ukrainę. Lista zbieranych produktów i środków znajduje się w załączniku (poniżej)

3. Potrzeby oraz możliwości związane z pomocą rzeczową zgłaszać można ponadto na adres: pomoc.przyjacielebb@gmail.com