Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

ukraina - Program integracyjny

Szanowni Państwo!

Informujemy, że powiat bielski, wspólnie z Gminą Wilkowice, Gminą Porąbka i Miastem Szczyrk, począwszy od 5 września 2022 r., rozpoczyna rekrutację obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie terenu powiatu bielskiego do projektu pn.: „Poznajmy się – program integracyjny powiatu bielskiego.”

Przewiduje on wsparcie 300 obywateli Ukrainy, dla których zaplanowano szeroki wachlarz zajęć w postaci:

  • zajęć z języka polskiego skierowanych do dorosłych,
  • zajęć z zakresu orientacji społeczno-kulturalnej,
  • zajęć artystycznych, ruchowych i zmniejszających stres adresowanych do dzieci i młodzieży,
  • wsparcia prawnika i psychologa, a także opieki tłumacza.

Wsparcie w ramach projektu będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Zajęcia rozpoczną się jeszcze we wrześniu 2022 r. i będą realizowane do 15 grudnia 2023 r. w następujących lokalizacjach:

1. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka.

2. Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków; ul. Grunwaldzka 220, 43-374 Buczkowice lub Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hondrasik, ul. Sportowa, 43-374 Szczyrk,

3. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uczestnicy zobowiązani są jedynie do poniesienia ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do wybranego miejsca realizacji projektu.

Każdy, kto chce skorzystać z oferowanego przez projekt wsparcia musi złożyć wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA. Na terenie Gminy Wilkowice można go odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej lub pobrać ze strony internetowej:  ……… (zakładka: „Ukraina Informacje”).

Punkty, gdzie można składać wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wymienione są w pkt. 2 ppkt. 5 Regulaminu.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, udziału w projekcie oraz realizacji zajęć zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie.

O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń!Poznajmy się_ regulamin uczestnictwa projektu_POL_UKR.pdf 


plakat.A3.projekt.cudzoziemcy.rekrutacja.docx


Poznajmy się_formularz zgłoszenia do projektu UKR.pdfPozostałe aktualności: