Gminny Ośrodek Kultury „Promyk” wraz z młodzieżą realizującą projekt "Sukces NA MIARĘ" ogłasza konkurs plastyczny pt.

M O J A   K O S Z U L K A  -  M O J E   Z A S A D Y !!!

Co musisz wiedzieć?

- Konkurs dedykowany jest dla dzieci z klas 1-4 szkoły podstawowej z terenu Gminy Wilkowice.

- Przedmiotem konkursu jest autorska malarska lub rysunkowa praca w postaci projektu nadruku na koszulkę mieszczącego się w formacie A4.

- Temat projektu jest dowolny.

- Prace konkursowe wraz kartą zgłoszeniową należy składać do 6 maja br. do godziny 13:00 w GOK "Promyk".


Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA wraz z OŚWIADCZENIAMI