Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

RADA SOŁECKA MESZNEJ

Skład Rady Sołeckiej Mesznej (kadencja 2019-2024):

1. Piotr Dobosz
2. Magdalena Duraj
3. Małgorzata Dzimierska
4. Sławomir Gałązka
5. Katarzyna Gnioździorz
6. Małgorzata Pietraszko
7. Maciej Stwora
8. Bogdan Wandzel

Pisma i wnioski do Rady Sołeckiej należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Wilkowicach.

Terminy zebrań Rady Sołeckiej Mesznej:
???

Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. Jej członkowie wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
-  zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
-  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
-  organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
-  współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

Pozostałe aktualności: