Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Sołectwo meszna

Sołtys
Rada Sołecka
Statut sołectwa
Parafia Niepokalanego Serca NMP
OSP Meszna
Spółka Wodociągowa w Mesznej

Meszna to najmniejsza miejscowość leżąca w Gminie Wilkowice. Jej powierzchnia wynosi 261 ha, a na koniec 2019 r. stale zamieszkiwało ją 2144 osób.

Wieś Meszna założona została w 1712 r. przez kasztelana łęczyckiego Jerzego Warszyckiego, ówczesnego właściciela Państwa Łodygowickiego. Osada, składająca się pierwotnie jedynie z siedmiu zagród, umiejscowiona została przy szlaku handlowym prowadzącym z Węgier, przez Salmopol, do Białej. W 1772 r. nastąpił I rozbiór Polski, w wyniku którego Meszna znalazła się w granicach zaboru austriackiego (Galicji), by po zakończeniu I wojny światowej wrócić w granice Polski. Po 1 września 1939 roku, Meszna została przyłączona do Rzeszy. W latach międzywojennych i po II wojnie światowej (do 1954 r.) Meszna wraz z Bystrą Krakowską i Wilkowicami tworzyły gminę zbiorową Bystra-Wilkowice należącą do powiatu bialskiego (województwo krakowskie). W latach 1955-1973, po reformie administracyjnej, Meszna wchodziła w skład Gromady Bystra. W 1973 r. Gromada Bystra, wraz z należącą do niej Meszną, weszły w skład nowo utworzonej Gminy Wilkowice. 

W terenie Mesznej działają liczne stowarzyszenia i organizacje, koncentrujące życie społeczne i kulturalne miejscowości, w tym m.in: najliczniejsze w naszej gminie Koło Gospodyń Wiejskich. Miejscowość Meszna jest też miejscem, w którym swój talent rozwija oraz inspirację czerpie liczna grupa uznanych artystów, wśród których wymienić można m.in. laureata Nagrody im. Oskara Kolberga - Stanisława Kwaśnego, Mateusza Gębalę, Małgorzatę Mrowiec czy Annę Demianiuk. 

Więcej informacji na temat historii oraz kultury Mesznej uzyskać można z publikacji dotyczących tej miejscowości, takich jak:Pozostałe aktualności: