Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Sołectwo bystra

Sołtys
Rada Sołecka
Statut sołectwa
Parafia Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa
Parafia Wniebowzięcia NMP
OSP Bystra
Spółka Wodociągowa w Bystrej  

Bystra to miejscowość leżąca w Beskidzie Śląskim. Jej powierzchnia wynosi 1379 ha, a na koniec 2019 stale zamieszkiwało ją 4039 osób. Nierozerwalnie z historią Bystrej związana jest przepływająca przez nią rzeka Białka, wpadająca następnie do Białej.

Rzeka Białka stanowiła odwieczną granicę pomiędzy dwoma osobnymi miejscowościami: Bystrą Śląską i Bystrą Krakowską, od ich zarania, a więc XVI w. Bystra Śląska związana była z Księstwem Cieszyńskim, a od 1570 r. administracyjnie podlegała magistratowi miasta Bielska, wchodząc w skład bielskiego państwa stanowego i dalej Księstwa Bielskiego. Bystra Krakowska zaś od początku związana była z Państwem Żywieckim, a od 1618 r. należała do wydzielonego z niego klucza łodygowickiego. W czasie rozbiorów, od 1772 r., Bystra Krakowska wchodziła w skład Galicji, a Bystra Śląska w skład Śląska Austriackiego. Po I wojnie światowej obie miejscowości znalazły się w granicach odrodzonej Polski. W latach 1918–1939 i 1945–1950 Bystra Śląska należała do powiatu bielskiego (województwo śląskie), później katowickie), zaś Bystra Krakowska - do powiatu bialskiego (województwo krakowskie). Do połączenia tych dwóch miejscowości doszło dopiero w 1956 r. W 1973 r. Gromada Bystra weszła w skład nowo utworzonej Gminy Wilkowice. 

Korzystny mikroklimat sprawił, że w II połowie XIX w. Bystra Śląska stała się miejscowością wypoczynkową. W 1874 powstał tu pierwszy zakład wodoleczniczy, przeobrażony w 1897 przez polskiego lekarza Ludwika Jekelsa w znane sanatorium, które dziś funkcjonuje jako Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. W 1912 Bystra uzyskała status miejscowości uzdrowiskowej. Leczyło się tu i wypoczywało szerokie grono znanych ludzi.

W terenie Bystrej działają liczne stowarzyszenia i organizacje. Za najbardziej znanego mieszkańca Bystrej uchodzi, po dziś dzień, wybitny malarz-akwarelista, Julian Fałat. Wizytówką Bystrej pozostaje też niezwykły dorobek związanych z nią sportowców, takich jak narciarze: Józef Przybyła czy Piotr Wala.

Więcej informacji na temat historii oraz kultury Bystrej uzyskać można z publikacji dotyczących tej miejscowości, takich jak:

Pozostałe aktualności: