W dniu dzisiejszym w Biuletynie Informacji Publicznej, opublikowana została informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (stanowiących domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

 

Informacja ta dostępna jest na BIP po kliknięciu w poniższy link: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/28645372