Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/382/2018 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice