Ochotnicza Straż Pożarna Bystra z siedzibą w Bystrej, ul. Klimczoka 105, złożyła ofertę pn. Obóz rekreacyjno–sportowy z elementami profilaktyki pn. „MDP Gminy Wilkowice 2021" na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. 

Do dnia 23 lipca 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra

Obszar: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznymTytuł zadania publicznego: Obóz rekreacyjno–sportowy z elementami profilaktyki pn. „MDP Gminy Wilkowice 2021Data złożenia oferty: 16.07.2021 r. 


Data opublikowania oferty: 16.07.2021 r.


Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 23.07.2021 r.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Referatu ds. Strategii i Promocji Urzędu Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: ssnaczke@wilkowice.pl