W dniu 06.03.2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, związanych z przebudową ciągu drogowego ulicy Wiśniowej i Ornej w Bystrej.