Informuję, że w okresie od 1 do 31 marca 2023 r. przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do niżej wymienionych placówek oświatowych:
 
Do klas pierwszych szkół podstawowych:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrej ul. Klimczoka 68,
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2,
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wilkowicach ul. Kościelna 10,
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi ul. Szkolna 8,
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej ul. Szkolna 1

WIĘCEJ INFORMACJI


Do klasy sportowej czwartej i piątej

  • w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrej z Oddziałami Sportowymi ul. Szczyrkowska 2

WIĘCEJ INFORMACJI


Do przedszkoli publicznych:

  • Przedszkola Publicznego w Bystrej ul. Przedszkolna 3
  • Przedszkola Publicznego w Wilkowicach ul. Strażacka 13
  • Przedszkola Publicznego w Mesznej ul. Szkolna 1

WIĘCEJ INFORMACJI


Szczegółowe informacje oraz harmonogramy dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego można uzyskać na stronach internetowych w/w placówek oświatowych.


Przedszkole Publiczne w Mesznej, działające w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, z dniem 31 sierpnia 2023 r. przeniesione będzie do nowej siedziby przedszkola przy ul. Agrestowej 1 po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.
W związku z powyższym, rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do Przedszkola Publicznego w Mesznej składają w marcu wnioski do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, ul. Szkolna 1. Po wyczerpaniu miejsc, dzieci zostaną zapisane na listę nieprzyjętych (rezerwową). Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowego budynku będzie możliwe zapewnienie dzieciom miejsca w nowej placówce.
Wybudowany obiekt przedszkolny zapewni miejsca dla 150 dzieci, w tym dla 75 dzieci, które obecnie uczęszczają do Przedszkola Publicznego w Mesznej ul. Szkolna 1 oraz dodatkowo 75 miejsc dla chętnych dzieci w wieku od 3-6 lat.
Przyjęcie dzieci spoza terenu Gminy Wilkowice do w/w placówki przedszkolnej będzie możliwe jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc, po zapewnieniu potrzeb dzieci z terenu Gminy Wilkowice.