Wójt Gminy Wilkowice zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego, a nie chcą go zakupić, do złożenia pisemnej rezygnacji z zakupu w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, pok. nr 110.