Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice zwołał na dzień  30 listopada 2022 r. (środa, na godz. 14.00,  XLVII seasję Rady Gminy Wilkowice, która zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 (sala sesyjna na parterze). 

Porządek obrad w załączniku: