Nabór wniosków do gminnego

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wilkowice na rok 2023 – etap IV.

 

Od 3 października 2022 do 31 października rozpocznie się naboru wniosków do programu PONEna rok 2023 – etap IV.

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowe ogrzewanie gazowe. Program dotacji obejmie budynki mieszkalne, tj. przeznaczone i wykorzystywane na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni. Dotację może uzyskać osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku. Program nie obejmie budynków, w których nie jest zainstalowane żadne źródło ciepła (np. nowobudowane budynki) lub gdy wymiana pieca/kotła została już wcześniej wykonana.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5 tys. złotych. Dotacja zostanie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji.

Wniosek o udzielenie dotacji oraz pozostałe niezbędne oświadczenia i załączniki dostępne są do pobrania ze stroni internetowej :

https://wilkowice.pl/srodowisko/dotacje-na-wymiane...

oraz w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.


Bliższych informacji udziela Operator Programu:

Pani Małgorzata Dzimierska, tel. 33/499 00 77

E-mail: mdzimierska@wilkowice.pl