Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. 

Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  •  drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
    lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście
    w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
    www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. 

Termin złożenia deklaracji: do dnia 30 czerwca 2022 r.


Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej

TUTAJ więcej pomocy i informacji