Sołtys Wilkowic zaprasza Mieszkańców sołectwa Wilkowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 maja 2022 r. o godz. 17:00 w strażnicy OSP (na dużej sali) w Wilkowicach, ul. Strażacka 3.