Шановні панове,

Повідомляємо вам, що на сайті Управління Маршалковського воєводства Сілезького тепер доступна сторінка українською мовою https://www.slaskie.pl/content/informacje-dla-uchodzcow-z-ukrainy з інформацією для біженців з України, які прибули після 24 лютого 2022 року.

Контактна особа – пані Валентина Гродецька, телефон +48 32 307 85 75, яка працює у команді допомоги громадянам України, створеній в офісі.


Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, że na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powstała podstrona w ukraińskiej wersji językowej https://www.slaskie.pl/content/informacje-dla-uchodzcow-z-ukrainy, z informacjami dla uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do nas po 24 lutym 2022.

Osobą do kontaktu jest Pani Walentyna Grodecka , tel. +48 32 307 85 75, która pracuje w  stworzonym w Urzędzie Zespole ds. Pomocy Obywatelom Ukrainy.