15 lipca nastąpiło przekazanie placu budowy związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404S ul. Wyzwolenia z ul. Strażacką i ul. Kościelną w Wilkowicach”. Celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu przy „skwerze” w Wilkowicach.
Inwestycja realizowana jest na podstawie Umowy zawartej między Powiatem Bielskim a Gminą Wilkowice. Szacowany koszt inwestycji to ok. 260 000 zł, połowę wartości zamówienia zobowiązała się pokryć Gmina Wilkowice.
Przebudowa skrzyżowania ul. Strażackiej, Wyzwolenia i Kościelnej, prowadzona pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, będzie polegała na wyniesieniu całej tarczy skrzyżowania.
Realizacja przeprowadzona będzie w 4 etapach, aby umożliwić jak najbardziej płynny ruch drogowy a tym samym nie zamykać przejazdu ulicą Wyzwolenia.
Na czas robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, między innymi ręczne sterowanie ruchem przez osobę uprawnioną, aby utrzymać ruch dwukierunkowy na każdej z ulic. Prosimy o zastosowanie się do sygnalizacji i oznaczeń oraz zachowanie szczególnej ostrożności.