Gminne Biuro Spisowe w Wilkowicach informuje, że na adresy pocztowe Obiektów Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) wysłane zostały listy Prezesa GUS dotyczące obowiązku spisowego w NSP 2021. Listy zawierają w części adresowej indywidualny login, niezbędny do aktywacji konta Obiektu Zbiorowego Zakwaterowania na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ozz. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu w Obiektach Zbiorowego Zakwaterowania jest art. 3, pkt 3 i art. 19 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Po zalogowaniu się do aplikacji spisowej, z wykorzystaniem wygenerowanego hasła oraz sprawdzeniu/aktualizacji poprawności danych adresowych, jak również rodzaju i nazwy obiektu zarządzający Obiektem:

- wypełnia informacje o poszczególnych osobach w nim przebywających lub

- dołącza plik w formie załącznika zawierającego zbiorcze informacje o osobach przebywających w OZZ.

Wszystkie dane o obiekcie i jego mieszkańcach przekazywane są przez zarządzającego obiektem według stanu w dniu 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Na stronie https://spis.gov.pl/ozz zawarte są wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokonania spisu w OZZ przez zarządzającego Obiektem:

- szczegółowe zasady wypełniania aplikacji OZZ,

- kategorie obiektów OZZ objęte spisem (wykaz w załączeniu),

- struktura pliku do podania zbiorczych danych o osobach przebywających w OZZ.

W przypadku problemów z realizacją obowiązku spisowego, zarządzający Obiektami Zbiorowego Zakwaterowania mogą skorzystać z pomocy konsultanta, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

Jednocześnie osoby przebywające w OZZ mają możliwość wypełnienia obowiązku spisowego samodzielnie, dokonując tzw. samospisu poprzez aplikację spisową.

W razie gdyby korespondencja z GUS nie została doręczona do Obiektu Zbiorowego Zakwaterowania, uprzejmie prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Wilkowicach – tel. 33 499 00 80