Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na koronawirusa COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy w Wilkowicach od dnia 26 marca 2021 r. wstrzymujemy bieżącą obsługę interesantów.

Sprawy pilne oraz wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy załatwiane będą na bieżąco z pracownikiem danego wydziału, jednakże tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, telefonicznym lub mailowym, terminu wizyty.

Dokumenty, zawiadomienia, pisma oraz wnioski można złożyć w skrzyni podawczej umieszczonej na parterze budynku.

Wnioski niezbędne do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej: https://bip.gwwilkowice.finn.pl/bipkod/018

Jednocześnie informujemy, że niektóre sprawy można załatwić w następujący sposób:

– poprzez platformę ePUAP: /ugwilkowice/skrytka,

– wysyłając maila na adres: sekretariat@wilkowice.pl,

– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,

– telefonicznie.

Wykaz telefonów:

Tel. 33/4990 077, 79, 80, 81, 82
Tel. kom.: 882 367 777

Numery wewnętrzne:

0 - Sekretariat
1 - Kanalizacja
2 - Podatki i windykacja
3 - Gospodarka odpadami
4 - Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste
5 - Ochrona Środowiska
6 - Zamówienia publiczne i inwestycje
7 - Geodezja i urbanistyka
8 - Działalność gospodarcza
9 -
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Ponadto informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. obowiązki Urzędu Stanu Cywilnego realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 5, tel.: 33 4701 213 (sobota od 10.00 – 12.00 – tylko zgłaszanie zgonów).

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej:

poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30 do 6 kwietnia 2021 r.