Od 10 lutego, na mocy Zarządzenia nr 42/2021 Wójta Gminy Wilkowice, nasza Gmina, już oficjalnie, ma nowe logo, które stosowane będzie na materiałach komunikacyjnych i promocyjnych naszego urzędu! 

Jak do tego doszło? Na początek rozwiejmy nieco wątpliwości dotyczących tego czym w jednostce samorządu terytorialnego są w praktyce herb oraz logo. Herb to charakterystyczny dla danej wspólnoty samorządowej (miasta, gminy, powiatu) znak, skonstruowany w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologiii oraz miejscową tradycją historyczną. Zasady jego tworzenia określa Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Jednostka samorządu terytorialnego, która chciałaby mieć swój herb lub dokonać zmian w jego wyglądzie musi też uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Logo jest zaś jedynie znakiem promocyjnym danej jednostki, który wyróżnia ją na tle innych jednostek, służącym przede wszystkim do działań komunikacyjnych i promocyjnych. W przypadku jego przyjęcia nie jest wymagana długa i skomplikowana procedura, tak jak w przypadku herbu.

Herb jest więc znakiem urzędowym, w przeciwieństwie do logo, które jest znakiem promocyjnym. Symbolika herbu jest stała, symbolikę logo można zmieniać. W przypadku Gminy Wilkowice – nie mamy i nigdy nie mieliśmy herbu gminy, a jego opracowanie byłoby bardzo kosztowne i chyba niezbyt uzasadnione. Logo Gminy Wilkowice, z kolei, po raz pierwszy przyjęte zostało w 2008. Jasnym stało się, że po kilkunastu latach konieczne jest dostosowanie logo do współczesnych, cyfrowych czasów i trendów.

Wychodząc temu wyzwaniu naprzeciw Wójt Gminy Wilkowice ogłosił końcem 2019 roku konkurs na opracowanie nowego logo gminy wraz z podstawową księgą znaku. W założeniu konkursowym nowe logo Gminy Wilkowice „związane ma być z wilkiem. Ponadto może kojarzyć się z historią gminy, jej dorobkiem kulturalnym, uwarunkowaniami geograficznymi i przyrodniczymi lub wizerunkiem gminy zapewniającej zrównoważony rozwój i dbającej o stały wzrost jakości życia jej mieszkańców”. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością. Zgłosiło się do niego 47 osób, często z bardzo odległych zakątków Polski, które przedstawiły łącznie 106 propozycji logo! Ostatecznie, specjalnie powołana do tego celu, komisja konkursowa, stosując kryteria artystyczne, graficzne oraz użytkowe, wyłoniła zwycięzcę konkursu, którym została firma Agata Kość – Kość Visuals (Agata Kość i Sebastian Kawalec) z siedzibą w miejscowości Komorów (województwo mazowieckie). Poza wymienionymi wcześniej kryteriami, bardzo ważny dla komisji konkursowej był fakt, że autorom tej propozycji logo przyświecała wizja unowocześnienia poprzedniej wersji logo Gminy Wilkowice i ten kierunek obrali w swej artystycznej pracy nad projektem. Jak sami przedstawili swoją propozycję: „Projekt logo podkreśla walory przyrodnicze gminy, jest nowoczesną interpretacją graficzną z zachowaniem tradycyjnej formy herbowej tarczy, charakterystycznej dla tradycyjnych symboli samorządowych. Elementy graficzne są na tyle proste w swojej formie, że bez problemu nadają się do powielania na różnych materiałach, nośnikach i technikach druku. Trójkąty są uproszczeniem drzewostanów – symbolizują wysokie zbocza górskie porośnięte gęsto, piękną roślinnością. Dodatkowo w kształcie gór ukryta jest litera “W”, która nawiązuje bezpośrednio do nazwy gminy Wilkowice. Dzięki temu logo jest pełne ukrytych symboli związanych z gminą – jest “uszyte na miarę”.Nowe logo, wraz z księgą znaku, przyjęte zostało Zarządzeniem nr 42/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 lutego 2021 r. i od tego dnia pozostaje jedynym dopuszczonym do stosowania w komunikacji marketingowej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, symbolem graficznym Gminy Wilkowice. Wkrótce też zlecone zostanie opracowanie systemu identyfikacji wizualnej naszej Gminy. Wszystko to w celu zapewnienia czytelnej i spójnej identyfikacji Gminy Wilkowice oraz poprawienia jej walorów promocyjnych.

W załączniku do pobrania jest przyjęta Zarządzeniem Księga Znaku.