Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice zwołuje Sesję Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2021 r.  o godz. 14:00. Sesja przeprowadzona będzie w stacjonarnym trybie obradowania na sali sesyjnej urzędu gminy oraz w trybie zdalnym. 

Porządek obrad