W środę, 23 grudnia, do urzędu gminy dostarczona została pełna dokumentacja projektowa dotycząca tzw. Zadania 13, czyli projektu wykonania dodatkowej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu II - rozszerzenie Zadania 2.  

Zakres zaplanowanych w ramach Zadania 13 prac obejmuje:

 • budowę kolektorów grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi i sięgaczami wraz obiektami związanymi tj. studzienkami kanalizacyjnymi (rewizyjnymi i inspekcyjnymi), przepompownią przydomową, 
 • odtworzenie nawierzchni istniejących dróg po wykonaniu robót kanalizacyjnych

Dodatkowa sieć kanalizacyjna zlokalizowana ma być w następujących miejscach na terenie Gminy Wilkowice: 

 • ul. Kręta w Bystrej,
 • ul. Karpacka w Bystrej,
 • ul. Jesionowa w Wilkowicach,
 • ul. Górska w Wilkowicach,
 • ul. Pszenna w Wilkowicach,
 • ul. Wyzwolenia w Wilkowicach do budynków 140, 142A, 142B, 
 • ul. Borsucza w Wilkowicach,
 • ul. Swojska w Wilkowicach,
 • ul. Kolejowa w Wilkowicach,
 • ul. Górska w Bystrej
 • ul. Malinowa w Wilkowicach

Łączna długość nowo wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wynieść ma ponad 3600 metrów

Efektem ekologicznym zadania będzie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnych 64 budynków. 

Termin realizacji zadania: 2020 r. - 2021 r.