Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, których źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19. W założeniu, do samorządów w całej Polsce trafić miało bezzwrotnie w sumie 12 mld złotych, z czego 6 mld to środki, które trafiły już latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce, a kolejne 6 mld środki przydzielone w ramach dwóch konkursów ofert. Dziś poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcie pierwszego z nich, w ramach którego rozdysponowano 4,35 mld złotych. 

Gmina Wilkowice, we wspomnianym konkursie, do którego nabór prowadzony był do końca września, złożyła 6 projektów:

a) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej

b) Budowa przedszkola zlokalizowanego w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej,

c) Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach,

d) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach,

e) Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej,

f) Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu Strażaka” w Bystrej,

Ostatecznie dwa z nich znalazły się na liście projektów, którym finalnie przyznano dofinansowanie. Są to zadania p.n. Budowa przedszkola zlokalizowanego w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i Agrestowej (dofinansowanie: 6 000 000 zł) oraz Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej (dofinansowanie: 1 130 072,50 zł). W sumie do Gminy Wilkowice trafi więc ponad 7,1 mln złotych, a licząc razem ze wsparciem udzielonym w lecie - ponad 10 mln złotych. Spośród gmin Powiatu Bielskiego większe środki w rozstrzygniętym właśnie konkursie przypadły jedynie Gminie Wilamowice.