Przypominamy, że 30 listopada br. mija termin składania wniosków o udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wilkowice na rok 2021! 

Pozostało kilka wolnych miejsc, zapraszamy serdecznie!

Przypominamy że, tylko poprawnie wypełniony wniosek wraz z załączonymi załącznikami kwalifikuje Państwa do umieszczenia na liście rankingowej. W przypadku złożenia wniosku, który wymagać będzie uzupełnienia, wniosek będzie odesłany bez rozpatrzenia do uzupełnienia, tym samym nie zostaje umieszczony na liście rankingowej. Do planowanych prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania (wymianą pieca – likwidacja kotła węglowego i zastosowanie kotła gazowego) można przystąpić po podpisaniu umowy udzielającej dofinasowania na ten cel.  


Więcej informacji, wraz z kompletem niezbędnych do wypełnienia załączników -> https://wilkowice.pl/srodowisko/dotacje-na-wymiane..

Szerszych informacji udziela również operator Programu, Pani Małgorzata Dzimierska:
Tel. 33/499 00 77 
E-mail: mdzimierska@wilkowice.pl