Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

SOŁTYS Wilkowic

ŁUKASZ ŚLUSARCZYK
pełni rolę Sołtysa Wilkowic od 2019 r.

Kontakt:
Tel.: 500 508 822
E-mail: lukaszslusarczyk86@wp.pl

Pisma i wnioski do Sołtysa należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Wilkowicach. 

Miejsce poboru podatków:
Budynek OSP w Wilkowicach (ul. Strażacka 3)


Sołtys stanowi organ wykonawczy w sołectwie. Wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

-  zwoływanie zebrań wiejskich,
-  zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
-  działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
-  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
-  reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
-  uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
-  pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe aktualności: