Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

RADA SOŁECKA WILKOWIC

Skład Rady Sołeckiej Wilkowic (kadencja 2019-2024):

1. Teresa Bodziuch-Olma
2. Wojciech Cendrzak
3. Jacek Chowaniec
4. Andrzej Duraj
5. Maciej Maślanka
6. Elżbieta Nowak
7. Leszek Pochopień
8. Kornelia Sawińska
9. Katarzyna Seneta
10. Mirosław Szczepan
11. Martyna Szczygłowska
12. Ewelina Zborowska

Pisma i wnioski do Rady Sołeckiej należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Wilkowicach.

Terminy zebrań Rady Sołeckiej Wilkowic:
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17:00 

Profil facebook Rady Sołeckiej Wilkowic

Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. Jej członkowie wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności: 

-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
-  opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
-  zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców w sprawach dotyczących sołectwa,
-  występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
-  organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
-  współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

Pozostałe aktualności: