Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25, tel.+48 32 20 77 101/+48 32255 21 95

fax: +48 32 256 22 13, e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl


ZK.II.6332.4.409.2024                                                                                                                                                                                   Katowice, dnia 05.07.2024


POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - wszystkie

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM


DOT. OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH zbiorczo nr 171


WCZK w Katowicach informuje, że IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 171 z dnia 05.07.2024 r. dotyczących wystąpienia zjawiska: Upał /1.

Informację o wydanym ostrzeżeniu należy przeanalizować i dokonać oceny w zakresie: możliwości wystąpienia zjawiska na administrowanym przez Państwa obszarze, realizacji procedur ostrzegania i alarmowania ludności, przygotowania się do sprawnego reagowania na zaistniałe zdarzenia, a także rzetelnej oceny skutków wystąpienia zdarzeń i rozpoczęcia działań związanych z odbudową infrastruktury i likwidacją powstałych strat.

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią wydanego ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:

  • powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),
  • kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast
    i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,
  • wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,
  • ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

Opracowała

Służba dyżurna WCZK