Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Treść komunikatu dostępna jest tutaj