Klub Sportowy "Bystra" w Bystrej z siedzibą w Bystrej, ul. Juliana Fałata 2H, złożył ofertę pn. Sport jest kobietą (dziewczynką) na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja

zadania została uznana za celową. 

Do dnia 21 września 2023 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Klub Sportowy "Bystra" w Bystrej

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Sport jest kobietą (dziewczynką)

Data złożenia oferty: 13.09.2023 r.

Data opublikowania oferty: 14.09.2023 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 21.09.2023 r.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Referatu ds. Strategii i Promocji Urzędu Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: efabirkiewicz@wilkowice.pl