Sołtys Wilkowic zaprasza Mieszkańców sołectwa Wilkowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się 17:00 września 2023 r. o godz. 17:00 w OSP w Wilkowicach, ul. Strażacka 3.

Z poważaniem

Sołtys Wilkowic Łukasz Ślusarczyk