Sołtys Mesznej zaprasza Mieszkańców sołectwa Meszna na zebranie wiejskie, które odbędzie się, 20 września 2023 r. o godz. 17:00 w Meszniańskim Ośrodku Kultury „Nad Borami” w Mesznej, ul. Handlowa 16

Z poważaniem

Sołtys Mesznej Antoni Kufel