Stowarzyszenie Kulturalne Miłośników Beskidzkiej Ziemi z siedzibą w Mesznej, ul. Handlowa 16, złożyło ofertę pn. „Promocja i ochronę dziedzictwa kulturowego Gminy Wilkowice poprzez zakup strojów ludowych na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych" na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 17 maja 2023 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Stowarzyszenie Kulturalne Miłośników Beskidzkiej Ziemi

Obszar: 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Wilkowice

Tytuł zadania publicznego: „Promocja i ochronę dziedzictwa kulturowego Gminy Wilkowice poprzez zakup strojów ludowych na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych”

Data złożenia oferty: 09.05.2023 r.

Data opublikowania oferty: 10.05.2023 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 17.05.2023 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Biura ds. Strategii i Promocji Gminy Wilkowice w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: ssnaczke@wilkowice.pl