Uprzejmie informujemy, iż postanowienia komisarzy wyborczych dotyczące uaktualnienia opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych należy pobrać ze strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.
Odnośniki do postanowień znajdują się poniżej:Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I - aktualizacja opisów granic
stałych obwodów głosowania oraz aktualizacja opisów granic okręgów wyborczych

https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-
glosowania/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-aktualizacja-opisow-
granic-stalych-obwodow-gloPostanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II - aktualizacja opisów
granic stałych obwodów głosowania oraz aktualizacja opisów granic okręgów
wyborczych

https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-
glosowania/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-ii-aktualizacja-opisow-
granic-stalych-obwodow-glPostanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III - aktualizacja opisów
granic stałych obwodów głosowania oraz aktualizacja opisów granic okręgów
wyborczych

https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-
glosowania/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-iii-aktualizacja-opisow-
granic-stalych-obwodow-g