Uczniowski Klub Sportowy ALFA Wilkowice z siedzibą w Wilkowicach, ul. Kościelna 10, złożył ofertę pn. „Przygotowanie i obsługa Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini-trampolinie” na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 6 maja 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy ALFA Wilkowice.

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego: „Przygotowanie i obsługa Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini-trampolinie”.

Data złożenia oferty: 29.04.2022 r.

Data opublikowania oferty: 29.04.2022 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 6.05.2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Biura ds. Strategii i Promocji Gminy Wilkowice w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: efabirkiewicz@wilkowice.pl