Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa" z siedzibą w Bystrej, ul. Klimczoka 105, złożyło ofertę pn. „XI Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy” na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 6 maja 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra "Bystrzańska Inicjatywa".

Obszar: Realizacja zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: „XI Bystrzański Integracyjny Turniej Szachowy”.

Data złożenia oferty: 27.04.2022 r.

Data opublikowania oferty: 29.04.2022 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 6.05.2022 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Biura ds. Strategii i Promocji Gminy Wilkowice w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: efabirkiewicz@wilkowice.pl