Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice z siedzibą w Wilkowicach, ul. Samotna 12, złożył ofertę pn. Wyjazd na Mistrzostwa Polski w futsalu na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. 

Do dnia 27 stycznia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice

Obszar: Wspieranie i upowszechinianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Wyjazd na Mistrzostwa Polski w futsalu

Data złożenia oferty: 20.01.2022 r.

Data opublikowania oferty: 20.01.2022 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 27.01.2022 r.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Referatu ds. Strategii i Promocji Urzędu Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: ssnaczke@wilkowice.pl