Zapraszamy przedstawicieli klubów sportowych na spotkanie podczas Posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki, Zdrowia i Promocji Gminy. W programie spotkania znajduje się między innymi dyskusja na temat bieżącej działalności i ustalenie kierunków współpracy na rok 2022.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 listopada (wtorek) 2021 r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach. (z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych i zasad bezpieczeństwa na czas pandemii COVID – 19).