LKS "Klimczok-Bystra" z siedzibą w Bystrej, ul. Juliana Fałata 14 złożył ofertę pn. „Dwa konkursy w skokach narciarskich pn. »Memoriał Józefa Przybyły 2021« oraz »O puchar Wójta Gminy Wilkowice 2021«” na realizację zadania w trybie tzw.: małego grantu, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do dnia 9 czerwca 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu.

Organizacja: Ludowy Klub Sportowy "Klimczok-Bystra"

Obszar: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych oraz promujących zdrowy styl życia.

Tytuł zadania publicznego: „Dwa konkursy w skokach narciarskich pn. »Memoriał Józefa Przybyły 2021« oraz »O puchar Wójta Gminy Wilkowice 2021«”.

Data złożenia oferty: 02.06.2021 r.

Data opublikowania oferty: 02.06.2021 r.

Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 09.06.2021 r.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy kierować do Biura ds. Strategii i Promocji Gminy Wilkowice w Urzędzie

Gminy w Wilkowicach, pod nr tel. 33 470 60 07, e-mail: mmrowka@wilkowice.pl


Oferta LKS Klimczok-Bystra na realizację zadania publicznego