W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu opracowane przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.