Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr O:3 z dnia 22.02.2021 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych – obszar Pszczynka ( śląskie) stopień zagrożenia 3.

Pełna treść ostrzeżenia w załączniku.

Załączniki: