PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Budżetu


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony druk IR-1 Informacja o gruntach (do pobrania poniżej).

Druk składa się do 14 dni od dnia, gdy:

 • kupujesz grunty,
 • zaczynasz z nich korzystać jak właściciel,
 • zmieniasz sposób korzystania z gruntów, na przykład:
  • wykorzystujesz je do działalności gospodarczej innej niż rolnicza, 
  • przywracasz na nich działalność rolniczą,
 • zmieniasz (zmniejszasz lub powiększasz) powierzchnię gruntów do opodatkowania.

Jeśli w kolejnych latach nie zmienisz sposobu korzystania z gruntów lub ich powierzchni – nie składaj tego druku.


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu
 • drogą pocztową
 • poprzez ePUAP  

SPOSÓB ZAPŁATY PODATKU:  

 • bezpośrednio w kasie urzędu 
 • na konto bankowe urzędu: 
 • u wyznaczonego przez gminę inkasenta - sołtysa danego sołectwa lub jego małżonki


TERMIN ZAPŁATY PODATKU:

W 4 terminach i w 4 ratach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, zapłać całość w terminie płatności pierwszej raty.

Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty – zapłać ratę w ciągu 14 dni od odebrania decyzji. 


WYSOKOŚĆ PODATKU:

Stawka podatku leśnego na rok 2020 wynosi:

 • od gospodarstw rolnych 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego,   
 • od gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych 292,30 zł (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Gmina przyśle ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki jej nie dostaniesz – nie płacisz podatku.


UWAGI:  

 • Jeśli roczny podatek będzie niższy od 8,51 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku.
 • Gmina wydaje jedną decyzję w sprawie wysokości podatku za wspólne grunty rolne. Decyzja dotyczy was wszystkich – dostaje ją każdy współwłaściciel (współposiadacz). Nie ma znaczenia, kto zapłaci podatek – jego opłacenie to solidarny obowiązek podatkowy . Dlatego możecie się umówić, że jedna osoba zapłaci całość, a potem rozliczycie się między sobą. Możecie też od razu podzielić podatek i zapłacić każdy osobno. Ważne, by zapłacić cały ustalony podatek. Jeśli nie zapłacicie całego podatku, gmina może domagać się zapłaty od każdego z was.
 • Zwolnienia i ulgi z podatku rolnego reguluje Rozdział 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.