PODSTAWA PRAWNA: 

  • Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), 
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami). 
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 277, poz.2743).


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
  • kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek (do pobrania poniżej) należy wypełnić komputerowo lub maszynowo. 

Wniosek złożyć można w sposób tradycyjny, tj. osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 104), przez pełnomocnika lub pocztą. Wniosek można złożyć też poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą albo platformę ePUAP.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 180 dni


OPŁATY: 

Brak