Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

stypendia i nagrody

Ważnym celem działalności Gminy Wilkowice jest wspieranie sportu, tworząc warunki sprzyjające jego rozwojowi. Gmina dostrzega, promuje i wspiera finansowo wysokie osiągnięcia sportowe uzyskiwane przez sportowców z nią związanych oraz pracę członków lokalnej społeczności na rzecz rozwoju sportu.

Przyznawanie stypendiów oraz nagród sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub trenera poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich.
Wnioski należy składać do 20 stycznia danego roku za osiągnięcia z roku poprzedniego.

Wyróżnienie w postaci tytułu „Zasłużony Sportowiec Gminy Wilkowice” stanowi wyraz najwyższego uznania wobec działalności na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Wilkowice.

Dokumentami regulującym zasady przyznawania stypendiów sportowych jest Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz wprowadzająca w niej zmiany Uchwała nr XXIX/275/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Pozostałe aktualności: