Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Referat Spraw Obywatelskich

Pokoje: 104, 105, 106


Kierownik:

Magdalena Hulbój-Jakubiec – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, nr wew. 4, pok. 104, mail: m.hulboj@wilkowice.pl


Pracownicy:

Łukasz Hola – ewidencja ludności, pok. 105, mail: lhola@wilkowice.pl

Gabriela Caputa – dowody osobiste, nr wew. 4, pok. 106, mail: gcaputa@wilkowice.pl


Realizuje w szczególności:

- prowadzenie spraw meldunkowych oraz ewidencji ludności i sprawozdawczością w tym zakresie.

- prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.

- sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

- wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń.

- prowadzenie Rejestru Wyborców.

Pozostałe aktualności: