Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Inwestycje realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.132.218,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na zadania:

 

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej przy ul. Szkolnej 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w roku 2021 – część 1

W ramach I naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie §2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.130.072,50 zł , na następujące inwestycje:

Budowa przedszkola w Mesznej przy ul. Szczyrkowskiej i AgrestowejRozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej

Niewykorzystaną kwotę dofinansowania w wysokości 249.849,55 zł przesunięto z zadania „Rozbudowa ulicy Agrestowej wraz z budową odwodnienia w Mesznej” na realizację inwestycji „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice”.

 

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w roku 2021 – część 1


W ramach II naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie §2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł . Uzyskaną kwotę dofinansowania przeznaczono na:

Rozbudowa i przebudowa budynku „Domu Strażaka” w Bystrej
W ramach naboru wniosków na wsparcie dla gmin ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie§2 ust. 1 pkt 1a) uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł. Uzyskaną kwotę dofinansowania przeznaczono na:

Przebudowa i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem na imprezy plenerowe w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka” w BystrejW ramach naboru wniosków na wsparcie dla gmin ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie §2 ust. 1 pkt 5) uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020r. Gmina Wilkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.971.317,38 zł. Uzyskaną kwotę dofinansowania przeznaczono na:

Przebudowa dróg gminnych, budowa parkingów oraz ciągów pieszo - rowerowych w celu udostępnienia oraz poprawy bezpieczeństwa dojazdu/dojścia do Centrum Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

Pozostałe aktualności: