Wójt Gminy Wilkowice przypomina, jak co roku, o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024. 

Deklarację złożyć powinni właściciele nieruchomości rozliczający się w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości do 31 stycznia 2024 r. 

Złożenie deklaracji pozwoli uniknąć wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wydania po terminie płatności decyzji określającej wysokość opłaty, co może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów (odsetek).