Przewodnicząca Rady Gminy Wilkowice zawiadamia, że w dniu 14 maja (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się II sesja Rady Gminy Wilkowice, która zostanie przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25. 

Treść zawiadomienia wraz z porządkiem obrad dostępna jest poniżej: